Меню

Как подключить любимый номер на мегаком

«Твой номер» и «Бронирование номера»

Подбор абонентского номера на Ваш вкус

Смена Вашего действующего номера на понравившийся номер

Выберите или забронируйте любой доступный свободный номер MegaCom в любом коде

Услуга «Твой номер» позволяет Вам выбрать и произвести замену номера в любом коде: 055Х (где Х – цифра от 0-9), 0755 и 099Х через USSD-команду, без обращения в Центры продаж и обслуживания оператора (ЦПО).

Услуга «Бронирование номера» позволяет абоненту забронировать один номер в любом коде 055Х (где Х – цифра от 0-9), 0755 или 099Х на 10 дней и произвести смену номера через USSD-команду без обращения в центры обслуживания оператора.

Услуги доступна абонентам индивидуальных предоплатных тарифных планов.

Выбор номера (первые 3 запроса)

Выбор номера (начиная с 4 запроса)

Возврат прежнего номера в течение 24-часов

Возврат прежнего номера после 24-часов до 72-часов

Возврат прежнего номера после 72 часов до 30 календарных дней (1 месяц)

Краткая информация об услуге

Смена текущего номера на забронированный

Проверка статуса бронирования

Краткая информация об услуге

Возврат прежнего номера в течение 24-часов

Возврат прежнего номера после 24-часов до 72-часов

Возврат прежнего номера после 72-часов до 30 календарных дней (1 месяц)

Смена текущего номера на забронированный

Проверка статуса бронирования

Краткая информация об услуге

Для смены номера на номер VIP-категории на балансе нужно иметь необходимую сумму для оплаты стоимости номера согласно прейскуранту, а так же для оплаты стоимости услуги смены номера.

Возврат смененного номера класса «Платиновый» по USSD-команде не возможен, абонент может осуществить возврат номера только при обращении в ЦПО.

В течение 24-часов после смены номера повторная (очередная) смена номера на другой номер недоступна, при этом другие команды по услуге «Твой номер» остаются доступными для абонента.

Услуга не доступна абонентам в статусе «До оплаты», то есть абоненты не смогут воспользоваться услугой «Твой номер» до активации SIM-карты. Активация происходит путем совершения исходящего платного вызова или пополнения баланса.

Возврат номера производится в течение 30 дней после смены номера. Интервал между сменой номеров составляет 24 часа, т.е. после успешной смены номера сервис будет недоступен ближайшие 24 часа.

Стоимость выбора номера начисляется с четвертой попытки выбора номера, вне зависимости от статуса выбора запроса (успешный/не успешный). Ежедневно первые три попытки выбора номера предоставляются бесплатно.

Денежные средства за бронирование номера не возвращаются. Возможно бронирование номеров категории «Стандартный», «Серебряный», «Золотой» и «Платиновый». Для смены текущего номера на забронированный на балансе абонента должна быть сумма не менее чем:

Читайте также:  Как подключить залу в деревне

Забронированный номер доступен только для абонента, оформившего бронь.

Источник

Как подключить любимый номер на мегаком

FDD Band 1 (2100 МГц), FDD Band 3(1800 МГц) жана FDD Band 20 (800 МГц).

Android үчүн: Настройки-ге кириңиз, ал жерден мобильные сети-ге жана режим сети-ге кирип, автоматтык режимди орнотуңуз (2G/3G/LTE). Андан соң маалыматтарды берүүнү өчүрүп-жандырыңыз.

iOS үчүн: Настройки-ге кириңиз, ал жерден мобильная связь дегенди тандаңыз, андан соң голос и данные деген жерине кирип жана LTE түйүнүн тандаңыз. Пайда болгон билдирүүдөн «Включить LTE» басмагын басыңыз.

Көпчүлүк мобилдик түзмөктөрдө түйүндү автоматтык түрдө тандоо режими орнотулган. Бул шартты түзмөктүн тууралоо менюсуна кирип, тастыктай аласыз. Эгерде бул шарт орнотулбаган болсо, түйүндү автоматтык түрдө тандоо режимин өз алдынча орнотуңуз. 4G тармагы жеткиликтүү болбогон аймакка өткөн учурда, сиздин түзмөгүңүз автоматтык түрдө 3G/2G түйүнүнө которулат.

Түйүндү активдештирүү акысыз жана 4G түйүнүнө которулуу аракеттеги тарифтөө шарттарын өзгөртпөйт. 4G дүйнөлүк түйүнгө абдан жогорку ылдамдыктагы жеткини камсыздайт. Ушуга байланыштуу Сиз көбүрөөк сандагы мегабайттарды сарпташыңыз мүмкүн, ошондуктан Сиздин керектөөлөрүңүзгө ылайык болгон тарифтерди жана опцияларды тандоону жана трафикти көзөмөлдөөнү сунуштайбыз.

Түйүндү ийгиликтүү активдештирип жана түйүндү автоматтык түрдө тандоо режимин орноткондон кийин, 4G тармагы аракетте болгон аймакка өтөр замат түзмөгүңүздөгү байланыш деңгээлин көрсөткөн индикатордун жанынан «4G» же «LTE» белгилерин көрүүгө болот.

Ал технологиянын өзгөчөлүктөрүнө байланыштуу – 4G түйүнүнөн 3G/2G түйүнүнө которулуу ишке ашырылат.

Азыркы учурда 4G тармагы аркылуу үн байланышы аткарылбайт. Чалуу учурунда түзмөгүңүз автоматтык түрдө 3G/2G түйүнүнө которулгандыктан, Сиз ар дайым байланышта боло аласыз. Чалуу аяктар замат кайрадан 4G түйүнүнө кайтарылат.

MegaCom-дон 4G LTE тармагынын каптоо аймагы интерактивдүү картада көрсөтүлгөн.

4G түйүнүнүн каптоо аймагына биринчи кезекте аймактык борборлор жана чоң шаарлар кирет. Сиздин аймакта төртүнчү муундагы түйүн ишке киргизилгендиги тууралуу MegaCom компаниясы сөзсүз түрдө маалымдайт. Азыркы учурда 4G түйүнү жеткиликтүү болгон аймактар менен бул жерден таанышууга болот.

Андроид үчүн

iOS үчүн

Түзмөктү текшерүү боюнча маалымат.

Сервис 4G LTE стандартындагы MegaCom базалык станциялары иштеген жыштыктарынын диапазондорунда Сиздин түзмөгүңүздүн иштээр мүмкүнчүлүгүн текшерет.
Түйүндү колдоо тууралуу маалымат түзмөктүн бардык үч диапазондо: DD Band 1 (2100 МГц), FDD Band 3(1800 МГц) жана FDD Band 20 (800 МГц) иштээрине далил боло албайт.
Сиздин түзмөгүңүз колдоочу диапазондор жыштыгы тууралуу толугураак маалыматты, өндүрүүчүнүн сайтындагы моделдин сүрөттөмөсүнөн жана техникалык паспортунан караңыз же болбосо, сиздин түзмөгүңүздүн маркасын тейлеген сервистик борборго кайрылыңыз.

Читайте также:  Как подключить смартфон к телевизору через микро usb

4G LTE SIM-карта АКЫСЫЗ!

Эгерде сенин SIM-картаң 4G LTE түйүнүндө иштөөнү колдобосо, Компаниянын Сатуу жана тейлөө борборунда же Фирмалык салонунда акысыз SIM-картага ээ бол же жаңысына алмаштыр.

Түйүндөрдүн каптоосун чагылдыруу компьютердик моделдөөнүн натыйжасында, төмөндөгүлөрдү эске албастан көрсөтүлөт:

4G каптоосу: FDD Band 1 (2100 МГц), FDD Band 3 (1800 МГц) жана FDD Band 20 (800 МГц) үч диапазону үчүн көрсөтүлгөн жана түзмөк аталган үч диапазонду колдобогон учурда, көрсөтүлгөн аймакта 4G каптоосу жок болушу ыктымал.

Картада берилген маалымат кайсы бир географиялык аймакта Оператордун кызматтарын пайдалануу мүмкүнчүлүгү жөнүндө билдирбейт.

Түйүндүн каптоо картасы OpenStreetMap
(«© Катышуучулар OpenStreetMap») картасынын негизинде түзүлгөн.

Источник

Справочная информация для абонентов в роуминге

Пополнение баланса в роуминге

Тарификация вызовов в роуминге

Все звонки, совершаемые в роуминге, тарифицируются поминутно с округлением в большую сторону до целой минуты.

Входящие звонки
Все входящие звонки в роуминге являются платными. Входящие вызовы длительностью менее 3 секунд не тарифицируются. Оплата звонков производится по существующим международным роуминговым тарифам и условиям. Для абонента, звонящего на Ваш сотовый телефон, звонок не является международным и оценивается по тарифу обычного звонка.

Исходящие звонки
Оплата исходящих звонков абонентом производится в соответствии с существующими тарифами для каждой страны отдельно. Тарифы указываются в национальной валюте КР (сом) с учетом всех налогов.

В роуминге необходимо производить набор номера в международном формате через знак «+», в формате + [код страны ] [код сети] [номер абонента].

Пример: при вызове абонента MegaCom с номером 0555123456 необходимо набирать: +996555123456 или при вызове абонента с номером 0312123456 необходимо набирать: +996312123456

Для отправки SMS сообщений, номер получателя необходимо набирать в международном формате через знак «+», в формате + [код страны] [код сети] [номер абонента].

Пример: при отправке SMS сообщения на номер 0555123456, необходимо набирать: +996555123456

Контакт-центры партнеров по роумингу*

В роуминге есть возможность звонить в контакт-центр той гостевой сети, в которой зарегистрировался абонент:

Страна Оператор Номера контакт-центров для абонентов MegaCom
Азербайджан Azerfon LLC *777
Великобритания Vodafone Limited 118899
Германия T-Mobile Deutschland GmbH. 2202
Германия E-Plus Mobilfunk GmbH 491771771000
Испания France Telecom Espana, S.A.
(Orange España)
470
Казахстан Kcell JSC
(GSM Kazakhstan LLP OAO)
9090
Казахстан KaR-Tel LLC 87273500606
Казахстан Mobile Telecom Service LLP (Tele2) 611
Китай China United Network Communications Corporation Ltd / China Unicom Ltd 10010, 10018, 10019
ОАЭ Emirates Telecommunications Corporation (Etisalat) 101
ОАЭ Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC 155
Россия NWGSM (RUSNW) 0500
Россия VimpelCom (RUSBD) 0511
Россия Mobile TeleSystems (RUS01) 0890
США AT&T Mobility LLC (USACG) 611
Таджикистан Indigo Tajikistan, CJSC 992935050000
Таджикистан CJSC Babilon-Mobile 2006
Турция TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 905325320000
Турция Vodafone Telekomunikasyon A.S. 905424440542
Узбекистан UNITEL LLC 998901850055
Узбекистан FE COSCOM LLC 998931800000
Украина Kyivstar GSM 3911
Франция Bouygues Telecom 614
Южная Корея KT Corporation KORKF 1583

* Стоимость вызовов в контакт-центр будет тарифицироваться, как исходящий звонок в стране пребывания.

Список экстренных номеров**

Страна Оператор Номера служб экстренных вызовов для абонентов MegaCom**
Азербайджан Azerfon LLC 112, 101, 102, 103, 104
Великобритания Vodafone Limited 112, 999
Германия T-Mobile Deutschland GmbH. 112
Германия E-Plus Mobilfunk GmbH 112, 110
Грузия Magticom Ltd. 112, 01, 02, 03, 04
Испания France Telecom Espana, S.A.
(Orange España)
112
Италия Telecom Italia S.p.A. 112
Казахстан Kcell JSC
(GSM Kazakhstan LLP OAO)
112, 101, 102, 103, 104
Казахстан KaR-Tel LLC 112
Казахстан Mobile Telecom Service LLP (Tele2) 101, 102, 103, 104
Китай China United Network Communications Corporation Ltd / China Unicom Ltd 110, 119, 120
ОАЭ Emirates Telecommunications Corporation (Etisalat) 112
ОАЭ Emirates Integrated
Telecommunications Company PJSC
112
Россия NWGSM (RUSNW) 112, 01, 02, 03, 04
Россия VimpelCom (RUSBD) 112, 01, 02, 03, 04
Россия Mobile TeleSystems (RUS01) 112, 101, 102, 103, 104
Россия Tele2Russia Telecom 112, 01, 02, 03
США AT&T Mobility LLC (USACG) 112, 911
Таджикистан Indigo Tajikistan, CJSC 112
Таджикистан CJSC Babilon-Mobile 112, 101, 102, 103
Турция TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 112
Турция Vodafone Telekomunikasyon A.S. 112
Узбекистан UNITEL LLC 112
Узбекистан FE COSCOM LLC 010, 020, 030, 040
Украина Kyivstar GSM 112, 101, 102, 103, 104
Франция Bouygues Telecom 112
Южная Корея KT Corporation KORKF 112

** Вызовы на номера экстренных служб являются для абонентов MegaCom бесплатными.

Источник

Adblock
detector